Print XYZ.3 ST1

Beskrivning


Print XYZ.3® ST1 är en helautomatisk 3-axlig CNC-styrd tampongtryckmaskin. Maskinen är mycket snabb och har en mycket hög repeternoggrannhet.
Våra leverantörer

Kontakta oss på
033-222160
info@acpsystems.se