Vår helhetslösning

Vår helhetslösning

Från första kontakt till lyckat projekt.

Kontakt

Efter första kontakt via telefon eller mail gör vi en analys av dina specifika behov när det gäller märkning, automation och hantering, förbehandling av produkt, maskintyp etc. Analysen levereras till dig som kund för eventuella korrektioner och godkännande.

Personligt möte

Vi kommer ut till dig på plats för att studera och utvärdera din verksamhet. Tillsammans tar vi fram en helhetslösning som är skräddarsydd efter dina behov. Under mötets gång är vi lyhörda för dina önskemål och är måna om att alltid vara uppriktiga om vilken typ av produkter som passar ditt område bäst. Under samarbetets gång kan du alltid vända dig till oss för konsultation eller svar på frågor.

Offert & uppstart

Vi tillverkar och tar fram andra komponenter i din beställning, samtidigt som vi analyserar vilka förbrukningsmaterial som kommer att behövas för att driva din verksamhet. Det kan exempelvis handla om självgående transportsystem eller färgtyp till tryckningen. Under projektets gång utvärderar vi också vilka förbrukningsmaterial som kommer att krävas för en mer långsiktig lösning, om det skulle önskas.

Provkörning av system

Vi sätter igång en testkörning av systemet hos oss enligt FAT, SAT – FAT-principen. Med SAT menas igångkörning av systemet i kundens fabrik. Under detta skede levereras och installeras de sista beståndsdelarna i kundens produktion, och våra tekniker utför slutgiltiga finjusteringar och service i din fabrik. Här kan du också fundera på om du vill ha ett serviceavtal eller löpande leverans av allt förbrukningsmaterial som erfordras för kontinuerlig drift av din produktion.

Köpa / Leasa / Hyra

Du kan köpa, leasa men också hyra maskiner. Vi anpassar oss efter era behov här, likväl som på övriga delar.

För mer information vänligen kontakta oss på:

Telefon: 033-22 21 60

Mail: kontakt@acpsystems.se

Förbrukningsmaterial & Reservdelar

Vi tillhandahåller allt förbrukningsmaterial för produktion inklusive fixturer. Detta innefattar reservdelar till samtliga maskiner på marknaden och dessutom keramikringar.

Ombyggnationer & Service

Vi hjälper Er gärna med ombyggnationer och service av redan befintliga maskiner, oavsett märke och sort. Vi har möjligheter att utveckla din befintliga maskin.

Vi har även all utrustning som krävs vad gäller tvättmaskiner, tvättillbehör och redskap för att underlätta tvätt och underhåll av Er maskin.

Våra leverantörer